top
separations_linje
separator_info_delen

Torsdag 8 feb


 

 

Gilla Tendens i Sverige på Facebook. Vi lägger upp analyser på Facebook med OMXS30 och S&P500 i fokus. Klicka på Facebook-knappen ovan och logga in på ditt Facebook-konto.   
  
GULD 1 322,3 USD/oz
Guldpriset tog sig till 1 366,0 dollar den
25 januari för att sedan ansluta till de övriga
marknader som ville byta riktning denna dag.
Stödet vid 1 300 dollar utgjorde ett stöd och
delmål. Torsdagens 1 309 dollar får ses som
lågpunkt inför en tillfällig motreaktion uppåt.
Vi jobbar med 14-15 dagar och då hamnar vi på
den 8-9 januari, som reaktionsdag räknat från
den 25 januari. Nu är det läge för en uppgång in
mot början av nästa vecka för att sedan fortsätta
nedgången till 1 280 dollar i nästa fas.
 
  
DAX INDEX 12 260,29
DAX-index följer samma mönster som
OMXS 30 index, vilket gör det lättare när
vi har en samstämmighet med avseende på
reaktionspunkterna. Vi förväntar oss en reaktion
nu närmast den 14-15 februari. Den reaktion,
som ser ut att kunna bli mer betydelsefull är den
reaktion som ligger kring den 20 februari. Vi
prickar av reaktionerna vartefter de infinner sig
och får då även in den matematiska beräkningen
för de olika mindre vågorna.
Det viktiga nu är att MA 200-kurvan planar ut
och även vänder nedåt om index inte snabbt tar
sig upp till och över 13 000-nivån. Möjligt att det
kan ske men vi ser det som svårt och förbereder
oss på att det är ännu fler negativa signaler som
rullar in än de vi redan fått under januari månad.
Det stöd vi jobbat med i nedgången är nu på
väg att testas i intervallet 11 800-12 000. Nivån
bör hålla för ett första test. Vid ett genombrott i
ett senare skede kan det mycket väl bli ökat tryck
i nedgången.
 
  
Se Ingemar Carlssons analyser på Youtube helt gratis, klicka på länken nedan eller skriv in adressen i URL http://www.youtube.com/user/TendensAB?feature=watch  

Logga in som administratör Design & Produktion av Designbank


bottom