top
separations_linje
separator_info_delen

Torsdag 31 maj


 

 

Gilla Tendens i Sverige på Facebook. Vi lägger upp analyser på Facebook med OMXS30 och S&P500 i fokus. Klicka på Facebook-knappen ovan och logga in på ditt Facebook-konto.  

 

 

Ny kurs - Gann Hjulet (GW) startar 5 juni


Kursen ges totalt under 4 tisdagar i juni. 

Kursen ges via webben med start kl 19:00 varje kursdag. Alla kurstillfällena spelas in och kan sedan ses 3 månader i efterhand, som repetition. Pris 1 500 kr inkl moms. Förfrågningar och anmälan till info@tendens.se

 

 

Livsmedelspriserna

Livsmedelspriserna i världen är på väg att bottna ur under 2018. Kakao och Vete har redan bottnat och inlett sina långsiktiga uppgångar.

Det var under 2011 som de flesta livsmedelsråvaror inkluderat guld, silver och platina noterade extrema toppkurser.

Vi väntar nu under våren/försommaren att Kaffe, Socker, Soya med flera matråvaror ska landa på bottennivåer och sedan förbereda långsiktiga uppgångar in mot 2024.

Även om vi slår ihop råvarorna i grupper, så är det ändå den enskilda råvaran, som vi ska hålla under uppsikt via dess rytm. Sedan kan det bli en bredare trend för alla matråvaror när intresset och publiciteten ökar. 

Vi försöker aldrig fånga de lägsta noteringarna utan vi vill ha fått en vändning uppåt med positiva signaler innan vi går igång med de långsiktiga prognoserna på mer detaljerade nivåer. Detta är en process som tar tid och vi vet från tidigare erfarenheter att det är positivt om bottenformationen förbrukar mycket tid. Ju längre tid i bottenformation desto kraftigare uppgång när det väl drar på. Logiskt, då allt fler uppmärksammar bottenformationen och förbereder sig för en uppgång. När signalen sedan kommer är många med på rallyt i ett tidigt skede. Det i sin tur ger genklang i mediebruset, vilket driver på ytterligare.

Nu handlar det om uppgångar in mot 2024 eller senare och det är då uppgångar under minst 5 år. Vi har ju också en tidshorisont på 6,0 Y, 7,0 Y, 7,5 Y och i ytterligheten 9 Y. (Y= Year, M=Month).

Vårt intresse ligger också på rytmerna 4Y4M (52 månader) 6Y6M (78 månader) och 8Y8M (104 månader). Dessa är tunga på börsen och vi använder dessa även på råvarorna för att se om vi kan fånga dessa rytmer även där.  

 
  

Oljepriset

Brent Blend 75,4 USD/fat

Oljepriset noterade 80,5 dollar som högst den 22 maj. På denna topp följde vinsthemtagningar som nu pressat ned kursen till 74,4 dollar som lägst under måndagen den 28 maj. Toppen kom in 28 månader efter lågpunkten 27,1 dollar den 20 januari 2016. Vi vet att denna rytm oftast visar sig genom en reaktion. Ofta får vi också en reaktion cirka 8 dagar senare vilket gör de närmaste dagarna intressanta för en motreaktion uppåt.

Uppgången sedan 61,7 dollar den 13 februari har gått fort lite väl fort, då avståndet till MA 200-kurvan blev för stort. Detta leder ofta till en reaktion nedåt som i första hand ska förbruka tid. Vi får nu inrikta oss på att det hela kan rinna ut sidled i ett brett intervall innan något positivt visar sig. 

Ryssland och Saudi har ökat sin produktion nu när priset rusat uppåt. Detta bidrar till att marknaden tvekar inför en fortsatt uppgång.

Jag lägger alltid stor vikt vid rytmen på 28 månader, då den mycket ofta visar sig via tydliga reaktioner. Den kan ibland ge ett ”övertramp” på upp mot 8-9 dagar.

I fortsättningen utgör 81,0 dollar ett starkt motstånd, då det representerar kvadraten på det enskilt högsta talet. Uppgången blev inte fullt 54 dollar (6x9) som mest från 20 januari 2016 och botten 27,1 dollar. Men tillräckligt nära för att vi ska vara på alerten och börja söka andra samband som kan vara viktiga. LUPE har däremot visat dessa samband på ett tydligt sätt, vilket också avspeglar sig i kurssättningen.

När det gäller oljepriset krävs det en lägre topp minst 30 dagar efter den 21 maj för att vi ska få ett trendbrott bekräftat. Skulle vi under den tiden få en ny toppnotering för året får vi inrikta oss på mer på uppsidan över tiden. Då flyttar vi fokus till 30 månader från den 20 januari 2016. Det är denna rytm som mer allmänt kallas ”Porschecykeln”, då den är på 911-912 dagar.


Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 89,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 78,1 och 83,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 29,6 och 52,8 fallande

Reaktionsdagar för oljan: 1 juni, 12 juni, 23 juni          

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren:

23 december 2008 vid 34,3 dollar

Högsta noteringar

2018 är 80,5 dollar från den 17 maj och 22 maj        

2017 är 66,8 dollar från den 28 december      

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2018 är 61,7 dollar den 13 februari  

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

 

USDSEK 8,96

USDSEK är i en stigande trend och har tagit en tillfällig paus under maj efter toppen den 2 maj vid 8,93 kronor. Under tisdagen fick vi se 8,98 kronor som högst och det ger oss nu anledning att vänta in ett test av nästa motstånd vid 9,10-9,20 kronor. Signalen tidigare under april månad gav oss 9,15 kronor som budskap och delmål. Toppen vid 9,45 kronor från december 2016 ligger sedan på tur för ett test men det bör kunna ta ett bra tag innan vi får se ett test av denna nivå. Än längre tid tar det sedan att nå extremtoppen från 2001. I mars 2009 hade vi en topp vid 9,32 kronor, vilket får ses som ett delmål.

Högsta noteringar

2018 är på 8,98 kronor den 29 maj     

2017 är på 9,20 kronor den 3 januari    

2016 är på 9,45 kronor den 16 december   

Lägsta notering

2018 är på 7,83 kronor den 25 januari

2017 är på 7,89 kronor den 8 september 

2016 är på 7,89 kronor den 3 maj   

 

 
Se Ingemar Carlssons analyser på Youtube helt gratis, klicka på länken nedan eller skriv in adressen i URL http://www.youtube.com/user/TendensAB?feature=watch  

Logga in som administratör Design & Produktion av Designbank


bottom