top
separations_linje
separator_info_delen

Tisdag 2 april


Gilla Tendens i Sverige på Facebook. Vi lägger upp analyser på Facebook med OMXS30 och S&P500 i fokus. Klicka på Facebook-knappen ovan och logga in på ditt Facebook-konto.  

 

Torsdagen den 11 april ger vi ut BörsTendenser (BT) # 11 -2019

 

Prova 10 nummer (3 månader) för endast 89 kr/nummer

 

16 sidor analyser

Index:

OMXS30 index, DAX-index, S&P 500.

Råvaror:

Oljepriset, Guldpriset

Enskilda aktier:

Ericsson, H&M, Electrolux, Boliden, LUPE, LUMI, Sandvik, SEB, Nordea, SHB, Swedbank, Atlas Copco, Tele2, Telia, Nibe, Nobia, Nokia plus ett flertal andra aktier på Stockholmsbörsen.

 

 

Prova 3 månader (10 nr) för endast 890 kr inkl moms. Distribution via epost.

 

 

 

 

OMXS 30 index

 

(C 1 580,33 H 1 580,99 L 1 554,92)

OMXS30 har stigit 17,7 procent som mest i år. Start vid 1 378 den 2 januari har lett till 1 622, som högst den 19 mars efter en uppgång på 244 punkter. Rekylen efter den 19 mars ledde till 1 545 10 dagar senare, den 29 mars.

Motreaktionen uppåt inleddes i fredags från 1 545 och kortsiktigt möter den motstånd vid 1 584-1 585 i och med att vi har rörelsefaktorn för index på 39-40 punkter på aktuell nivå. Passeras 1 585 kan vi sikta in oss på ytterligare 40 punkter med 1 625, som motstånd. Om ännu högre nivåer skulle bli aktuellt går vi ned på halva värdet, 20 punkter, i följande steg.

Mer långsiktigt utgör intervallet 1 675-1 685 ett mycket viktigt motstånd. Index fastande på detta dels den 6 november 2017 (1 682) och sedan 29 augusti 2018 (1 680) följt av 3 oktober 2018 (1 677). Det är detta intervall med tre toppar som ger oss ett hinder mot fortsatt uppgång under de kommande veckorna. Marknaden har redan under mars börjat tveka inför ett test av intervallet i och med 1 622, som topp den 19 mars.

Vi ser en hel del osäkerhet byggas upp under de kommande månaderna, där den politiska utvecklingen i flera länder skapar en olustig känsla av ökande spänningar och konflikter. Dessa spänningar går i vågor och tonas ned i perioder men de poppar upp igen men med större dignitet. Vi ser även detta i Sverige, där utrymmet för diskussioner kring flera ämnen blir allt snävare. Studerar vi historien ser vi tidigare mönster upprepas och det är en process som bryter ned gamla strukturer.

Hela processen skapar troligen stora kapitalrörelser mellan olika regioner och det är en av anledningarna att vi lägger ned mycket energi på att följa valutaflödena och strömmarna över världen. Tydligt, under många år, har varit flödet in mot USD, som stigit kraftigt. Vi ser detta även i år via utflöde från Europa och Asien med USD som hamn. Effekten har bland annat blivit en stiga börs i New York i år, där analyserna visat att mycket av kapitalet kommer från Europa i år och därmed drivit NYSE uppåt.

Mönstret tyder på att vi kan förvänta oss att utvecklingen kommer att fortsätta med självklara pauser och rekyler efter vägen.

Motståndsintervallet 1 677-1 682 för OMXS30 index är som sagt viktigt och starkt. Vi utesluter inte ett genombrott av detta på sikt. Motståndet är starkt, vilket betyder att vi har svårt att se att det ska brytas utan att det föregås av en rekyl och sidlänges rörelse. Om det bryts krävs sedan en bestående notering över 1 685 för att vi ska fortsätta sikta uppåt. Men redan nu kan vi lägga till att om motståndet bryts bestående står marknaden inför en mycket positiv utveckling. I dagsläget är vi försiktiga med att sätta upp förväntningarna för högt, då motståndsintervallet kan hålla en längre tid. Vi tar ett steg i taget och följer utvecklingen under 1 685 först under våren.    

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande, vilket ger oss fortsatt positiva signaler i den uppgång som rullats ut efter den 2 januari i år. Med denna positiva signal i botten siktar vi mot högre nivåer över tiden. Inom ramen för denna uppgång förväntar vi oss framöver en tillfällig reaktion nedåt men med fortsatt stigande värden för indikatorn.

Lång sikt: Månadsstochastic 60,6 och 52,1 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men då båda värdena är över 80 finns det i nuläget anledning att se alltför negativt på denna indikator. Det är först om båda värdena kommer under 80 som vi får börja vara försiktiga och förbereda för mer på nedsidan under ett antal veckor. 

Medellång sikt: Veckostochastic 81,2 och 83,4 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan rör sig snabbt i och med att de mäter rörelserna på dagsbasis. Indextoppen 1 598 den 25 februari skapade även en topp för indikatorn. Det intressanta blev när index den 19 mars skapade en ny topp vid 1 622 och indikatorn skapade en lägre topp. Kurvorna divergerade, vilket för oss alltid är en varningssignal inför en förestående rekyl. Nu tog nedgång 10 dagar i anspråk till 1 545 den 29 mars. I nuläget kan index stiga till ännu en ny topp över 1 622 medan indikatorn också skapar en tredje topp men lägre än de tidigare topparna. Om det inträffar är det en mycket starkt negativ signal på dagsbasis. Nu är vi inte där men vi är beredda om det sker. Nu närmast följer vi utvecklingen uppåt för båda index och indikatorn för att se först hur det ser ut den 8 mars och sedan tiden därefter. 

  Kort sikt: Dagsstochastic 30,7 och 31,4 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 19 mars        på 1 622

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

 

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

 

 
  

Oljepriset

Brent Blend 69,0 $/fat 

 

 

 

 

 

 

 
  
Se Ingemar Carlssons analyser på Youtube helt gratis, klicka på länken nedan eller skriv in adressen i URL http://www.youtube.com/user/TendensAB?feature=watch   

 

 

 


Logga in som administratör Design & Produktion av Designbank


bottom