top
separations_linje
separator_info_delen

Start


Vi har lagt upp 8 st Workshop med enbart råvaror för de kommande 6 månaderna. 


 

Första Workshop blir den 15 augusti, där vi kommer att fokusera en hel del på en möjlig/trolig lågpunkt för oljepriset. 

 

Under de närmast kommande två Workshop, den 15 aug och 29 aug, kommer vi att fokusera speciellt på Brent Blend och de råvaror som går in i viktiga perioder under hösten. 

 

Nedan finns en länk till en ny anayls av Brent Blend per idag, den 6 aug

 

https://youtu.be/TqRjVLTWho4

 

 

 

Följ den ovanligt spännande börsutvecklingen under andra halvåret 2022.

 

 

Workshop live via nätet - Zoom

Vi har totalt 9 st Workshop inplanerade under 2:a halvåret 2022


+ 8 st Workshop med enbart råvaror (Olja, Guld, Silver, Platina, Koppar, Vete, Kaffe, Kakao, Socker) Närmast är det den 15 augusti kl 19:00 då vi ser på olika stödnivåer för ett flertal råvaror.

 

  

Datum Workshop med index och en mängd enskilda aktier andra halvåret 2022 

 

10 augusti, 31 augusti, 21 september, 12 oktober, 2 november, 23 november, 14 december 

 

Förfrågningar och anmälan


skickas till e-post:   info@tendens.se


 

 Tema

"Börsutvecklingen under augusti och hösten 2022 fram till förväntade lågpunkter i slutet av 2022" Efter indexbotten den 7 mars och 1 juli i år lägger vi ut viktiga reaktionspunker under augusti, september och oktober. Vi tar även med den krasch som väntar under denna period. Självklart tar vi alltid med aktuella stödnivåer för index och ett föertal enskilda aktier. 


Viktiga avslutande månaderna av året in mot den viktiga lågpunkten i slutet av året. I och med att vi dessutom har första kvartalet 2023, som en viktiga period börjar vi successivt räkna på de viktiga cykler som landar då.

Vi fortsätter att bevaka intressanta tidpunkter under augusti och september 2022. Vi ser också på den viktiga reaktionspunkten som kommer under sensommaren. 


Vi tar upp den förväntade turbulensen i marknaden under året. Inflationen och ränteutvecklingen fram till första kvartalet 2024 blir vår ledtråd under ett bra tag framöver. 


Vi lägger fokus på de spännande händelserna under 2022 och det som väntar därefter för börsen och inte minst råvarorna Guld, Silver, Brent Blend, matråvaror så som Vete, Soya, Majs, Kaffe, Kakao m.fl.  

 

Uppgången från november 2008 till februari 2020 visade sig till slut med rytmen på 11,25 år (135 månader) som bli bingo i början av 2020. Dramatiken kom omgående efter att denna cykel var på plats 21 feb 2020. När det sedan gått 13 år från samma startpunkt 2008 kom nästa viktiga reaktion in och pressar på nedåt in under 2022. Tydligast var detta i fastighetsaktierna, som klickade in exakt på dagen. Härligt när cyklerna är så entydiga i sina rörelser. 

 

Vi lägger även upp en strategiplan för tiden från våra workshop under sommaren och in mot årsskiftet. För att sedan lägga ett tungt fokus på första kvartalet 2023.


På det politiska planet ser vi även intressanta rytmer som kommer att påverka börserna. Det handlar inte bara om kraftiga skattehöjningar utan det ser även ut att bli en politisk röra av sällan skådat slag. Kaos med andra ord och det är bara början under första halvåret 2022, där nya utmaningar följer in mot senare delen av 2022 och framöver. Mellanårsvalet i USA i november 2022 har redan satt igång ovanliga reaktioner i landet med ökande konfrontationer mellan olika grupper.  

 


Alla våra workshop ges via webben på kvällstid med start kl 19:00. Allt spelas in och deltagarna får en länk till inspelningen, som sedan kan ses under de följande veckorna.


Under alla Workshop kommer vi att gå igenom Stockholmsbörsens OMXS 30 index, DAX-index, FTSE 100 index, New Yorkbörsens S&P 500 och Nasdaq Comp.

Enskilda aktier som är intressanta vid aktuellt tillfälle finns med, där vi redan har klart med Electrolux, Boliden, LUPE, LUMI, Volvo LeoVegas, Betsson, Getingen, bankerna är alltiid intressanta i sina nedmonteringar. Till detta lägger vi den otroligt intressant gruppen "Fastighetsaktier", som ger oss härliga signaler, därtill tar vi upp ytterligare ett flera aktier. 


Alla deltagare kan önska analyser på enskilda aktier. Mest önskade aktierna tas sedan upp, vilket i första hand blir de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.  


Oljepriset och Guldpriset är fortsatt mycket intressanta under 2022. Vi har redan en del tankar om en kommande topp för bland annat oljepriset. Guldpriset vill vi se på nya rekord efter att rekylen under någr amånader i början av 2021 för att sedan ge fullbordad uppgång i mitten av detta årtionde med fokus i första hand på 2024.   


Alla våra workshop blir unika och innehållet blir dagsfärska analyser på intressanta objekt.

Under våren gör vi löpande uppdateringar av tidigare prognoser.   

 

Alla tillfällena kommer att vara fullspäckade med analyser och prognoser med fokus i första hand på börserna som helhet in mot avslutningen på en mycket lång börsuppgång som startade i mars 2009 med OMXS30 på 593 och S&P 500 på 666.


Priser Workshop

 

Vill du delta i ett av dessa tillfällen är priset 650 kr inkl moms per tillfälle. Då ingår workshop, önskeaktier för de som vill skicka in dessa och inspelningen av workshop. Inspelningarna ligger sedan kvar under 3 månader.

 

Priser 1 st 650 kr,  2 st 1 190 kr (595kr/st),   3 st 1 690 kr (563kr/st)    

 

Erbjudande

4 st 1990 kr (498kr/st) 

8 st 3 490 kr (436kr/st)

 

 

Självklart fortsätter vi med nya workshop under våren 2023. Börsläget är ju så spännande nu efter att alla de långa cyklerna fullbordades kring årsskiftet 2021/2022. Fortsättningen därefter handlar mycket om kraftiga kurskörningar under flera månader men som sedan förväntas brytas under dramatik, där vi sett de första mindre rörelserna nedåt under augusti och september 2022.  


 


Förfrågningar och anmälan


skickas till e-post:   info@tendens.se


 

Gann Hjulet (GW) Vi lägger längre fram även in en kurs med GW på önskemål av flera kunder. 

 

I BörsTendenser (BT) tar vi upp utvecklingen fram till november 2022. Reaktionerna nu efter avslutade uppgångar i november 2021 blir allt mer negativa. Nu siktar vi in mot juli 2022 efter den viktiga avstämning i början av mars 2022.   

 

 

Fastighetsaktierna var klara i sina långsiktiga uppgångar kring den 21 feb 2020. Denna topp följdes av en intensiv nedgång under våren 2020 för att komma tillbaka med kraft under inledningen av 2021. Nu har topparna för 2021 fallit på plats för fastighetsaktierna den 22 november och säljarna dominerar under senhösten och våren 2022 till det blir dags för ny uppgång. Allt belyses löpande under alla Workshop.  

 

 

Läs bland annat om uppföljningen av våra analyser av spelbolagen. Starkt positiva signaler för några av dem. 

 

Intressant genomgång av bankerna och skogsbolagen. 

 

Prova BörsTendenser 7 nummer för 690 kr inkl moms. BT utkommer med ca 10 dagars mellanrum.

Maila frågor och prenumeration till: info@tendens.se

Ange även postadress vid beställning.

 

 

 

Följ utvecklingen på börsen med DT eller BT


OMXS30 index är alltid med i dessa dagliga marknadsbrev.

  

Våra dagliga analyser ger oss motstånden i uppgångarna och stöden i rekylerna och som nu sedan säljsignalen den 3 okt följer vi upp stödnivåerna, som blir aktuella.  

 

Vi lägger upp olika nivåer i analyserna i våra marknadsbrev. Toppen och rekordet 1 951 från den 25 november kom in bara 2 dagar efter den rytm som signalerade för reaktion den 23 november 2020. 

 

Följ utvecklingen vidare under 2022 med Dagliga Tendenser (DT)


Vill du följa index löpande via DT. Prova 1 mån för 695 kr inkl moms (minst 18 nummer). 


Maila info@tendens.se

för frågor och prenumeration. Swisha betalningen så är du igång direkt.   


Alternativt kan du prenumerara på vårt marknadsbrev BörsTendenser (BT) 10 nummer under 3 månader för 890 kr inkl moms. Utgivning var 10:e dag. 

 

Vårt andra dagliga marknadsbrev, OptionsTendeser (OT) tar upp flera aktier som har potential att stiga både kortsiktigt och med långsiktigt.     

 

 

 

 

OMXS30 testa trendlinjen innan nedgången tog vid


OMXS30 levererade sin senaste topp för året vid 1 680 den 29 aug. Denna kom in 54 dagar efter starten från 1 512 den 6 juli. Vi har alltid 53:e dagen som avstämningspunkt. En diff på några börstimmar är helt ok i våra analyser. 

Det var då, i slutet av augusti. Sedan siktade vi in oss på den 3 oktober och den reaktion vi fick via  den lägre toppen 1 677. Nu är det nedsidan i rekylen vi följer mot viktiga stöd på mycket låga nivåer relaterat till augustitoppen. Tidpunkten för kommande reaktioner har vi redan satt ut i våra marknadsbrev.  Tisdagar är det dags för 4 av våra marknadsbrev, DagsTendenser (DT) , OptionsTendenser (OT), Olje- och Bull och BearTendenser (OBBT) och BörsTendenser (BT) .

Läs mer om dessa under rubriken marknadsbrev ovan.

 

BörsTendenser utkommer med nya nummer 40 gånger per år.   

 

Prova 3 månader (10 nr) för endast 890 kr inkl moms.

 

Vi fortsätter att följa S&P 500 och Nasdaq Comp. Hur påverkas OMXS 30 och den svenska börsen. Vi följer H&M och Getinge in mot sina bottenkurser och bottenformationer. Vi fortsätter bevaka vändningarna för dessa och en mängd andra aktier. Bankernas utdelningar knäckte börsen under våren men nu är bankerna på väg att ge positiva signaler under sommaren om vi har lite tålamod. Vi sätter ut nivåerna i kommande nummer.

Under 2018 har vi utbildat 237 kunder som kunnat följa utvecklingen och kunnat se säljsignalerna falla på plats under kursernas gång. Vi fick in den tunga rytmen på 6Y 6M i slutet av mars och vändningen uppåt då. Men även 8Y8M fick stor betydlese för vändningen hösten/vintern 2017/2018. Vi se rnu slutet på den nedgången som nu är över 1 år gammal. 

 

Mönstret i nedgången är så här långt det samma som vi lärt ut på våra kurser och vi beskriver den fortsatta utvecklingen utifrån den kunskapen. Ni som börjar kursen den 22 januari 2019 har möjlighet att ta del av slutfasen av nedgången via kursen. 

 

I varje nummer ger vi en djupare analys av OMXS30 index. S&P 500, OSE-index, DAX-index RTS-index är andra marknader vi analyserar. I varje nummer ger vi också ett flertal analyser av enskilda aktier så som H&M, Volvo, Atlas, Ericsson Skanska, Lundin Petruleum, Enquest, Lundin Mining, Boliden plus ytterligare många fler aktier. I varje nummer har vi också med "önskeaktier" från läsarna.  Mail till  info@tendens.se

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marknadsbrevet Olje- och Bull&BearTendeser (OBBT)

utkommer varje tisdag och torsdag.

 

I OBBT tar vi upp Oljepriset, Guld, Silver, Kaffe, Kakao mfl råvaror. OMXS 30 index, DAX-index, RTS-index, Oslobörsens index. Enskilda aktier: Boliden, Lundin Petroleum, Lundin Mining, Enquest är några av de olje- och mining relaterade aktier vi tar upp.

Prova OBBT 1 månad för 690 kr inkl.moms

Frågor och beställningar: info@tendens.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Logga in som administratör Design & Produktion av Designbank


bottom