top
separations_linje
separator_info_delen

OptionsTendenserBeställning till: info@tendens.se


I OptionsTENDENSer ger vi kortsiktiga prognoser för index och för de större aktierna på börsen. Vi försöker identifiera större vändpunkterna för enskilda aktier och OMX-index. Vi anger viktiga nivåer och försöker hela tiden ge alternativa tidpunkter för en vändning. I OptionsTENDENSer anger vi motståndsnivåerna för de aktier som har underliggande optioner och OMX-index. Vi sätter dessutom ut de kritiska dagarna i ett cykliskt mönster, där vi är beredda att agera. Vi anger hela tiden de olika alternativen så att Du kan reagera snabbt vid vändningar i såväl nedgång som uppgång. Vi följer även New York-börsen löpande, då Dow Jones Index har stort genomslag på Stockholmsbörsen. Du får alltid alternativen för att undvika överraskningsmomentet som fördröjer Ditt agerande.

 

OptionsTENDENSer (OT) utkommer med minst 17 nummer per månad, vilket ger 204-210 nummer per år

 

Priser

 1 mån     1 350 kr

 3 mån     3 850 kr (1 283 kr/mån)

 5 mån     6 380 kr (1 275 kr/mån) 

 8 mån     8 990 kr (1 124 kr/mån)

12 mån  12 500 kr (1 042 kr/mån)

Priserna är inkl.moms (6%) och avser distribution via e-mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

Logga in som administratör Design & Produktion av Designbank


bottom