top
separations_linje
separator_info_delen

Onsdag 14 augusti


 

Gilla Tendens i Sverige på Facebook. Vi lägger upp analyser på Facebook med OMXS30 och S&P500 i fokus. Klicka på Facebook-knappen ovan och logga in på ditt Facebook-konto.
 

Vår Youtube kanal

Länk: https://www.youtube.com/user/TendensAB?feature=watch

 

OMXS30 index 

 

(C 1 543,36 H 1 548,40 L 1 509,61)

OMXS30 fortsatte nedåt under en stor del av tisdagen. Index hann med att falla under 1 517, som var lågpunkt den 7 augusti. Fallet tog slut vid 1 510, då index tvärt vände uppåt efter att vissa tullavgifter i handeln med Kina senareläggs till december.

Reaktionen på börserna blev en snabb uppgång, där index var upp till 1 548, som högst under tisdagen. Med en rörelsefaktor på 39 punkter var uppgången från 1 509,61 till 1 548,40 hela 38,79 punkter och faller väl in med rörelsefaktorn. Intensiteten i uppgången får delvis tillskrivas kortsiktiga aktörer som vände sina positioner under eftermiddagen. Reaktionen kom lite för tidigt enligt de förväntningar vi jobbade med, där vi lagt in en möjlig motreaktion uppåt den 15 augusti. Nu kom det hela redan under eftermiddagen den 13 augusti. Vi får avvakta utvecklingen några dagar för att se hur det hela utvecklas innan vi tar i för mycket. Trenden klassas trots allt fortfarande som fallande. 

De senaste dagarna har 1 550 utgjort ett hinder och det är den nivån vi nu närmast bevakar. Ett genombrott ger utrymme för en fortsättning till 1 570.

Intressant att bevaka och följa är de aktier som redan den 5-6 augusti noterade sin lägsta noteringar under sommaren. Denna grupp av aktier har förutsättningar att ge mer i en motreaktion uppåt den närmaste tiden och fram till slutet av augusti månad.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 59,4 och 61,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 32,4 och 42,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 22,5 och 19,7 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

9 månader – 20 augusti – 20 november 2018 

15 månader – 21 augusti – 21 maj 2018  

 6 månader – 25 augusti – 25 februari 2019  

18 månader – 27 augusti – 27 februari 2018

12 månader – 29 augusti – 29 augusti 2018

3 månader – 3 september – 3 juni 2019

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

14 månader – 14 augusti – 14 juni 2018

1 månader – 19 augusti – 18 juli           

7 månader – 21 augusti – 21 januari 2019      

11 månader – 27 augusti – 27 september 2018

5 månader – 29 augusti – 29 mars 2019

13 månader (1Y1M) ­– 15 september – 15 augusti 2018

28 månader – 16 september – 16 maj 2017

21 månader – 29 september – 29 december 2017

 

Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

26 månader (2Y2M) – 20 augusti 2019 – 20 juni 2017 (topp)

4 månader – 25 augusti 2019 – 25 april 2019 (topp)

10 månader – 26 augusti 2019 – 26 oktober 2018 (lågp)

8 månader – 27 augusti 2019 – 27 december 2018 (lågp)

20 månader – 29 augusti – 29 december 2017 (lågp)

2 månader – 3 september 2019 – 3 juli 2019 (topp)

16 månader – 9 september 2019 – 9 maj 2018 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

 

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470 

 

 

 

 

 


Lundin Petroleum