top
separations_linje
separator_info_delen

OBBTendenser


 

Beställning till: info@tendens.se


I Olje- och BullbearTENDENSer ger vi prognoser för ett blandat innehåll av råvaror, index, valutor, råvarukopplade aktier samt bull o bear. Vi anger viktiga nivåer och försöker hela tiden ge alternativa tidpunkter för en vändning. Varje helgfri tisdag och torsdag kommer ett nytt nummer.

 

Olje- och BullbearTENDENSer utkommer med minst 7 nummer per månad. Under 2018 utkom 98 nr.

 

Priser

 

  1 mån -     8 nr     690 kr (86,25 kr/nr)

  3 mån -   22 nr  1 300 kr (59,10 kr/nr)

  6 mån -   45 nr  2 600 kr (57,80 kr/nr)

12 mån - 105 nr  5 200 kr (49,50 kr/nr)


Priserna är inkl.moms och avser distribution via e-mail.

 

 

 

 


Logga in som administratör Design & Produktion av Designbank


bottom