top
separations_linje
separator_info_delen

Måndag 5 augusti


 

Gilla Tendens i Sverige på Facebook. Vi lägger upp analyser på Facebook med OMXS30 och S&P500 i fokus. Klicka på Facebook-knappen ovan och logga in på ditt Facebook-konto.  
  

OMXS30 index 1 568.70

 

OMXS30 steg till 1 618 under torsdagen den 1 augusti för att sedan inleda en nedgång. Vi har jobbat med fredagen den 2 augusti och inledningen på måndagen den 5 augusti som förväntad reaktionspunkt. Nu kom reaktionen med full kraft under fredagen den 2 augusti och tog index ned till 1 566, som lägst under dagen. Det ger en nedgång på 52 punkter (-3,2%) under dessa båda dagar.

I vår lista över reaktionsdagar var det många rytmer som hade med fredagen den 2 augusti och det i sin tur visade på betydelsen av inledningen av augusti. 

Trenden har tidigare bekräftats fallande efter den 3 juli och 1 657 och nedgången nu i inledningen på augusti är bara ytterligare en bekräftelse på denna trend. Tillfälliga motreaktioner ingår naturligtvis men då trenden är fallande väntar vi ut hela nedgången och ser var vi kan få bestående positiva signaler igen.

Vi har ett flertal aktier som vi följt i det vi ser som avslutande nedgångar mot det som ska bli vändpunkter. Vi fortsätter att följa de fyra bankerna, Trelleborg och några andra verkstadsaktier som också ser spännande ut. Vi har dessutom även ett antal spelbolag som börjar se intressanta ut inför sina förväntade lågpunkter in mot hösten.

När det gäller index kan vi till slut konstatera nedan att de veckobaserad tekniska indikatorerna nu visar på tydlig nedgång efter att de fladdra fram och tillbaka tidigare under andra halvan av juli.      

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan var stigande ett tag men har nu också vänta nedåt. Vi följer i första hand denna senare indikator för att följa de mer kortsiktiga rörelserna. De veckobaserade indikatorerna behöver ett flertal veckor på sig för att landa och förbereda en ny fas uppåt. Det gör också att vi måste hålla ett vakande öga på de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan som nu närmar sig varandra. Blir den indikatorn också fallande handlar det om en utdragen process nedåt men där är vi inte ännu men jag vill ändå höja ett varnande finger så att vi inte glömmer bort att bevaka den.

Vi har tidigare lagt ut stöden med steg på 40 punkter och utgått från 1 657 (3 juli). Nedgången nu är 91 punkter som mest (1 657-1 566). De ger oss nästa stöd vid 3x40, vilket ger oss 1 537 följt av 1 497. Värdena hade vi med i tidigare analyser och budskapet är det fortfarande det samma: För att en lägre nivå ska bli aktuell måste den högre nivån bryts först.

Enbart en nedgång på 90-92 punkter ger oss anledning att se en tillfällig kortsikt motreaktion som möjlig men det är inget vi agerar på men som avstämning är det alltid bra att ha de olika återkommande värdena för att orientera sig framöver.

Den fallande ML-linje som vi ritade in för ett antal veckor sedan låter vi finnas med i graferna för att påminna oss var extremvärdena ligger. 

 

Den förväntade räntesänkningen i USA bidrog till att få marknaden på nedgång. Detta kombinerat med att USA (Trump) aviserar höjda importtullar på kinesiska varor från den 1 september blev för mycket även för New Yorkbörsen. Trycket på New Yorkindex blev initialt stort- Men vi får heller inte glömma att de tunga index däröver fortfarande ligger i stigande trender.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Nordea 60.91

 

Nordea fortsätter sin nedgång och det gör att stödet vid 60,20 kronor nu aktualiserats. Lägsta notering under fredagen blev 60,45 kronor, vilket är tillräckligt nära för att stödet ska ses som testat. Nu förväntar vi oss inget annat än en tillföllig motreaktion i nuläget utan vill få ytterligare några dagar på oss att se vad som är på gång. Vi har tidigare även plockat in 55,50 kronor som möjlig lågpunkt och alternativt stöd.

Rekordet 115,70 kronor ger oss en nedgång på 55,50 kronor, vilket blir 60,20 kronor. 115,70 minus 60,20 kronor ger oss 55,50 kronor. Lite festligt i sig med nivåerna kommer in via matematiken.

Lågpunkten 66,30 kronor från den 6 juli 2016 ger oss nu 37 månader den 6 augusti. Ingen rytm som vi ser som vanlig utan det för mer ses som ett tillfälligt hack i kurvan om vi får en motreaktion uppåt. Av större betydelse ser vi då topparna under april 2015, som ger oss 5-6 augusti och 16-19 kronor att bevaka.

 

Stochasticindikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 2,4 och 7,6 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 5,9 och 13,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 3,1 och 3,7 fallande

Rörelsefaktor tid = 8 dagar och pris = 8,00 kr

Rekordnotering: 115,70 kronor från den 22 maj 2017

Viktig lågpunkt: 66,30 kronor den 6 juli 2016.

0

Motstånd: 64,00 och 68,00 Stöd 60,00 och 56,00 

 

 


Logga in som administratör Design & Produktion av Designbank


bottom