top
separations_linje
separator_info_delen

Måndag 19 augusti


 

Gilla Tendens i Sverige på Facebook. Vi lägger upp analyser på Facebook med OMXS30 och S&P500 i fokus. Klicka på Facebook-knappen ovan och logga in på ditt Facebook-konto.  
  

OMXS30 index 1 519.41

 

(C 1 519,41 H 1 519,56 L 1 495,71)

OMXS30 har nu levererat 1 477 som lägst den 15 augusti och sedan stigit till 1 520, som högst under fredagen den 16 augusti. Det ger en uppgång på 43 punkter (+2,9%), som mest. Index stängde över 1 516, vilket är en indikation på fortsatt uppgång. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu vänt från fallande till stigande. Positivt men vi dramatiserar ändå inte detta då det handlar om en kortsiktig rörelse i första hand

Vid en positiv tolkning av rörelsen sedan 3 juli och 1 657 kan vi se den nedgången som klar. Om det är en riktig tolkning ska index kunna ta sig till 1 550 (+2,0%), där en ny tolkning får göras. 1 567 finns även med som alternativ. I nuläget ser vi en uppgång som tillfällig för index men vi är inte främmande för att flera aktier kan ha bottnat den senaste tiden. Vi får följa dessa och se vilka som framöver ger starkare signaler.

Index bör efter fullbordad uppgång ta sig ned till 1 450-1 452 i en förväntad nedgång i ett senare skede. Tidsmässigt är reaktionspunkterna utspridda, vilket gör att vi inte har en tydlig reaktionspunkt förrän vi kommer in i nästa vecka med måndagen den 26 augusti som start på den veckan.

I den negativa tolkningen spelar de veckobaserad tekniska indikatorerna en viktig roll med sin fallande signal. Värdena är ännu inte i närheten av 20 ännu och det ger oss anledning att se den medellånga signalen som negativ.

Det som kan få index att lyfta är New Yorkbörsen. Fortsätter den att stiga har vi stora förutsättningar att hänga på uppåt även om den procentuella uppgången blir mindre i Stockholm.

Signaler på en snabbt fallande konjunktur i Europa kommer på löpande band.

Värdet på handeln mellan medlemsländerna i euroområdet minskade i juni närmare sju procent vilket är den snabbaste minskningstakten en månad på över sex år. Samtidigt sjönk exporten från euroområdet med närmare fem procent.

Lägger vi sedan till det politiska börjar det se olustigt ut när vi kommer in i 2020. Vi ser redan det som sker i Hong Kong, Kashmir och Paris, som rör om en del. Vi ser hur de stora kapitalrörelserna börjar röra sig bort från oroshärdarna. Detta mönster lär fortsätta vartefter osäkerheten ökar via skattehöjningar och andra åtgärder. Demokraterna har gått i väggen med sina försök att misstänkliggöra D Trump med rysspåret i samband med valet 2016. Nu håller det hela på att vändas mot Demokraterna som får möte motåtgärder från Republikanerna. Vi får se om de väntar till längre in på valåret 2020 innan de börjar agera fullt ut med sina anklagelser. Vi förväntar oss ett kaos som ökar alltmer ju närmare valet i november 2020 vi kommer.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,7 och 60,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,1 och 41,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 21,4 och 17,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 19 augusti)

Vi jobbar med en avstämning efter 229 dagar räknat från den 2 januari i år och då hamnar vi på den 19 augusti. Datumet dramatiserar vi inte mer än att vi prickar av det och ser vad vi får när det hela stängt efter måndagens börs.

Vi får nu efter första reaktionen den 15 augusti som kom in 12 dagar innan den 27 augusti, som ligger 4Y4M från den 27 april 2015. 11-12 dagar innan denna rytm faller på sin plats har vi ofta en första reaktion som vägleder oss. 

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

9 månader – 20 augusti – 20 november 2018 

15 månader – 21 augusti – 21 maj 2018  

 6 månader – 25 augusti – 25 februari 2019  

18 månader – 27 augusti – 27 februari 2018

12 månader – 29 augusti – 29 augusti 2018

3 månader – 3 september – 3 juni 2019

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

1 månader – 19 augusti – 18 juli           

7 månader – 21 augusti – 21 januari 2019      

11 månader – 27 augusti – 27 september 2018

14 månader – 27 augusti – 27 juni 2018

5 månader – 29 augusti – 29 mars 2019

13 månader (1Y1M) ­– 15 september – 15 augusti 2018

28 månader – 16 september – 16 maj 2017

21 månader – 29 september – 29 december 2017

 

Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

26 månader (2Y2M) – 20 augusti 2019 – 20 juni 2017 (topp)

4 månader – 25 augusti 2019 – 25 april 2019 (topp)

10 månader – 26 augusti 2019 – 26 oktober 2018 (lågp)

8 månader – 27 augusti 2019 – 27 december 2018 (lågp)

20 månader – 29 augusti – 29 december 2017 (lågp)

2 månader – 3 september 2019 – 3 juli 2019 (topp)

16 månader – 9 september 2019 – 9 maj 2018 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470 

 

 

 
  

Nordea 

 

 

 

 

 


Logga in som administratör Design & Produktion av Designbank


bottom