top
separations_linje
separator_info_delen

Måndag 15 april


 

Gilla Tendens i Sverige på Facebook. Vi lägger upp analyser på Facebook med OMXS30 och S&P500 i fokus. Klicka på Facebook-knappen ovan och logga in på ditt Facebook-konto.  

 

Onsdagen den 23 april utkommer nästa BörsTendenser (BT) #13 - 2019

 

Prova 7 nummer för endast 690 kr inkl moms maila: info@tendens.se

 

16 sidor analyser

Index:

OMXS30 index, DAX-index, S&P 500.

Råvaror:

Oljepriset, Guldpriset

Enskilda aktier:

Ericsson, H&M, Electrolux, Boliden, LUPE, LUMI, Sandvik, SEB, Nordea, SHB, Swedbank, Atlas Copco, Tele2, Telia, Nibe, Nobia, Nokia plus ett flertal andra aktier på Stockholmsbörsen.

 

 

Alternativt prova 3 månader (10 nr) för endast 890 kr inkl moms. Distribution via epost.


Dividend 2,20

Dividend är ett mindre bolag på NGM som hjälper mindre bolag med att nå ut till en bredare ägarkrets. Detta sker bland annat genom att ägande i de mindre bolagen som delas ut till Dividens aktieägare. Bolager är mitt uppe i en nyemission, där teckningen avslutas den 12 april med en teckningskurs på 2,00 kronor. Ett lite annorlunda bolag som kan vara intressant att följa framöver.

I december var aktien nere i 1,65 kronor och har sedan dess svängt en del. I och med att nyemissionen sker till 2,00 kronor får vi räkna med att kursen kan pressas en del när emissionen är klar, vilket ger en möjlighet att kunna agera under våren och försommaren.   

Den 19 mars är lägsta notering 1,55 kronor under de drygt 2 år som aktien funnits på börsen. Vi väntar nu in en högre botten och andra positiva signaler under de kommande veckorna efter påsk.

 

 

OMX S30 index 1 641.21

 

OMXS30 gjorde ett nytt försök att skapa en ny toppnotering under torsdagen. Det räckte till 1 633 innan en rekyl tog vid. Mensedankom en fortsättning uppåt under fredagen med en ny toppnotering för året på 1 643. 

Toppen den 9 april kom in på 1 634, vilket innebär att det under torsdagen handlade om ett test av denna topp. Veckan är sedan tidigare utsatt till att ge en rekyl. Det vi fått är ett stopp av uppgången och en mindre dragning nedåt. Detta skapar en bild av en mycket stark underton i marknaden. 

Vi är sedan tidigare inställda på en fortsatt uppgång över tiden. Då vill vi också få tillfälliga reaktioner efter vägen för att kunna tydligare se var på ”kartan” vi befinner oss. Vi kan inte annat än vänta ut denna rekylfas för att sedan se när nästa drag uppåt tar vid. I vår kedja av reaktionspunkter i tid har de hela tiden gett utslag och då även vid den senaste, som var 8 april. Nu blev det i stället kl 12:00 den 9 april, vilket är helt ok. Nästa reaktionspunkt är den 18 april innan marknaden stänger i Stockholm inför påskhelgen.

Vi får avvakta och jobba på att hitta var en förväntad topp kan landa under maj månad. För oss är det naturligt att jobba mot den 22 maj även i år. Under förra året kom index in med en topp den 22 maj på 1 623. I år ska index kunna landa högre, där våra gamla toppar från 2017 och 2018 ligger vid 168-1 682.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 68,4 och 54,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,0 och 88,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 91,6 och 87,0 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 9 april           på 1 634

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247


Tidscykler på börsen

Korta rytmerna fortsätter att leverera. 96:e dagen gav den senaste toppen 1 634. Nu är det först den 16, som kommer in på 104:e dagen via 52+52 dagar (4x26). Men vi har även 106 dagar och vi använder oss av GW. Då är det 106 som gäller och därmed 18 april. Avstämning.

Av de något längre rytmerna är den på 4Y4M (52 månader) intressant i år om vi använder oss av 19 mars och 27 april 2015, som startpunkter. Index var då uppe på 1 719 respektive 1 720 då. Det handlar med andra ord om tiden 19 juli till 27 augusti, som ger oss anledning att vara skärpta. Det gör att vi är beredda på att en del aktier går i mål redan den 5 juli och andra rullar vidare i sina positiva trender. Rapporterna för Q2 -19 kommer under andra halvan av juli och början av augusti, vilket gör att vi kan hänga av ytterligare en grupp som inte uppfyller förväntningarna från marknaden, när rapportperioden är över.

Vi håller sedan en tid tillbaka på att gå igenom utvecklingen 1927 till 1929 för att se vilka likheter vi kan se i utvecklingen med det vi ser nu sedan 2017. Det handlar med andra ord om att följa rytmen på 90 år som nu går mot en topp under senare delen av 2019 och början av 2020.

Det vi redan konstaterat är att 1927 gav viktiga toppar följt av ett kraftigt fall in över 1928. Från den lågpunkten startade en intensiv uppgång i New York som rusade mot nya rekord under hösten 1929. New York utvecklades då betydligt bättre än börserna i Europa, som följde i spåren av uppgångarna i New York. Då som nu var inflödet av kapital från Europa till USA stort, vilket drev dollarna uppåt. Kapitalet den gången tog vägen till fastigheter men i huvudsak aktier, som man då såg som mer likvida.

Räntorna var högre i USA än i Europa, vilket bidrog till utflödet. Men när börsen i New York skenat under 1929 ansåg sig dåvarande regering tvungna att höja räntan för att kyla av börsen. Initialt fick det ännu mer kapital att rusa västerut och bidrog ytterligare till uppgången 1929.

Det ska bli intressant att se hur mycket som upprepas i denna 90-åring som nu ska gå i mål via lågpunkterna 1932 och 1942. Det gör att vi jobbar med 2022 och 2032, som intressanta börsår med viktiga lågpunkter i nutid. Allt detta är den grova rytmen sedan har vi de kortare rytmerna till hjälp som ska ge oss precisionen när det hela är klart. Just nu är det längre fram i tiden och vi följer då index uppåt så länge de positiva signalerna är intakta.

86:e dagen från 2 januari i år gav oss den högre botten 29 mars. Alltid positivt med en högre botten. Nu är det 96.e dagen som ligger den 8 april och som ska ge oss en hint av vad vi kan förvänta oss in mot den 18:e april, som är 106:e dagen. Ni som har ett Gann Hjul har kunnat följa dessa värden själva via CCN, CCE, CCS och CCW.

Den 8 april gav oss en topp först några timmar in på den 9 april och därmed. Reaktion är det vi vill se för att stämma av utvecklingen.

Till detta fogar vi också toppen i augusti vid 1 680 den 29 augusti. Lägger vi på 127D (GW-värde) får vi den 3 januari 2019. Att vi sedan fick den 2 januari ingår i den avvikelse vi accepterar.

Lägger vi sedan till från längre rytmen på 14 månader och tar den från toppen 1 682 den 6 november 2017 får vi den 6 januari, där den 7:e var en måndag.

Den lite längre rytmen på 8Y8M+8Y8M som ger 17Y4M som startade den 7 mars 2000 från 1 548 kom in med sin reaktion den 20 juni 2017. Topp vid 1 659. Startar vi en ny rytm vid denna topp på 21M (3x7) hamnar vi på den 20 mas 2019. Det var denna dag som också var 77:e dagen i uppgången i år. Lång rytm som detaljjusteras av en kortare rytm, som ger reaktionen. Nu kom toppen 1 622 in den 19 mars och 1 620 den 20 mars. Helt ok i våra beräkningar då vi alltid är beredda på en viss avvikelse. Detta är denna utgångspunkt vi har för att fånga in höstens reaktionspunkt efter 26 respektive 28 månader. Det handlar då om augusti och oktober.

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 oktober 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

18 månader – 18 april – 18 oktober 2017

3 månader – 21 april – 21 januari 2019

15 månader – 23 april – 23 januari 2018  

12 månader – 24 april – 24 april 2018

6 månader – 26 april – 26 oktober 2018  

9 månader – 2 maj – 2 augusti 2018 

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

13 månader (1Y1M) ­– 12 april – 13 mars 2018

28 månader – 16 april – 16 december 2016

21 månader – 17 april – 17 juli 2017

1 månader – 19 april – 19 mars         

5 månader – 20 april – 20 november 2018

11 månader – 21 april – 21 maj 2018

14 månader – 27 april – 27 februari 2018

7 månader – 3 maj – 3 oktober 2018      

 

Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

4 månader – 12 april – 13 december (topp)

10 månader – 15 april – 14 juni 2018 (topp)

8 månader – 15 april – 15 augusti (lågp)

2 månader – 25 april – 25 februari (topp)

16 månader – 29 april – 29 december 2017 (lågp)

20 månader – 29 april – 29 augusti -17 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 16 maj – 16 mars 2017 (topp)

26 månader (2Y2M) – 20 augusti – 20 juni 2017 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

 

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548 

 

 

 

 

 

Chart reading for proffessional traders

 

 This book is a complete comprehensive study on reading charts, forecasting the market, time-cycles and trading strategies. It explains reversal of trends, when to expect them and how long the trend should last and price targets to expect. This book offers an in-depth coverage of Gann´s techniques of price and time. Jenkins method of using cicular vectors for projections of price and time points is also introduced.

Chapter titles include: Forecasting, Circular Arcs, Support & Resistance, Waves, Angles, The Hourly Chart, Emotional Charts, Common Patterns, Long Term Charts, Mirror Images, Volume, Strategy, Intra-day Patterns etc. The book includes numerous real world chart examples to guide you through the methods.


Författare: Jenkins, Michael
Pris: 525 kr

 

 

Beställning till: info@tendens.se eller tel: 0911-970 01

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Logga in som administratör Design & Produktion av Designbank


bottom